Практичний психолог Сіверського ПЛ
КРАВЦОВ Сергій Володимирович
Проблеми над якими працює:

       1. «Психологічне супроводження навчально – виховного процесу, сприяння повноцінному розвитку індивідуальних особливостей учнів»; 

          2. «Особливості психолого – педагогічного супроводу професійної підготовки учнів  з особливими освітніми потребами у професійно – технічних навчальних закладах».

ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

         1. Здійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного   особистісного розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я.

         2. Проведення діагностики з метою виявлення індивідуальних особистісних рис та якостей учнів, особливостей їх характеру;

         3. Надання соціально-психологічних послуг педпрацівникам, учням для організації  адаптивного і комфортного середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу;

         4. Розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально - виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових  особливостей різних категорій учнів;

         5. Організація заходів із підвищення психологічної культури всіх учасників навчально – виховного процесу;

         6. Забезпечення якісного психологічного супроводу учнів пільгових категорій:    

 •        учні - сироти;
 •        учні, позбавлені батьківського піклування;
 •        учні з особливостями освітніми потребами;
 •        учні з малозабезпечених сімей;
 •        учні з багатодітних сімей;
 •        учні воїнів афганців;
 •        учні воїнів АТО;
 •        учні з сімей, які постраждали від аварії на ЧАЕС;
 •        учні з функціонально - неспроможних сімей;
 •        учні трудових мігрантів;
 •        учні, схильні до правопорушень, які стоять на обліку в ліцеї;
 •        учні, які виховуються самотніми матерями.

         7. Здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, суїцидальної поведінки та інших шкідливих звичок серед учнів;

         8. Проведення психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки серед неповнолітніх.

 

ПОВСЯКДЕННА РОБОТА