Електронні посилання на підручники

бібліотека

                                                 Основні напрямки роботи бібліотеки
Сьогодення потребує від бібліотеки наповнення її новим змістом, тому виокремлюємо нові напрямки роботи, з тим, щоб досягти поставлених завдань.
Серед них:
-підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
-забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;
-підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків; оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;
-систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки;
-забезпечення демократичного доступу книгокористувачів до інформації, вільний доступ до книжкового фонду, періодики та Інтернету.

Бібліотечний дайджест

Корисні посилання

                       Основні завдання бібліотеки:
-сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;
-розвиток навчально-виховного процесу;
-формування національної свідомості, шанобливе ставлення до книги;
-виховувати в учнів інформаційну культуру, культуру читання;
-розвивати творчу думку, пізнавальні здібності учнів, сприяти -успішному засвоєнню ними навчальних програм;
сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою -різноманітних форм і методів бібліотечної роботи, забезпечувати їх літературою.

Бібліотека була заснована 25 серпня 1956 року.
Фонд бібліотеки складає 14425 примірників.